Anacrusis Note คืออะไร

โพสเมื่อ : 2020-08-13 00:00:00

Anacrusis

คือโน้ตนำที่มาก่อนจังหวะ 1 ของห้องเพลง โดยมีจำนวนไม่ครบตามอัตราจังหวะใน 1 ห้องเพลง จึงนับว่าคือเศษของจังหวะ แต่จะนับจังหวะนี้รวมกับห้องสุดท้ายของบทเพลง ซึ่งเป็นจังหวะเหลือ

Anacrusis อาจถูกเรียกด้วยคำอื่น เช่น Upbeat , Arsis , Upptakt , pick - up