ความหมาย Conductor

โพสเมื่อ : 2020-08-13 00:00:00

ConductorConductor นั้นมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย คือ วาทยกร คือผู้ตีความหมายของบทเพลง และยังเป็นผู้เห็นภาพรวมทั้งหมดของวงดนตรี ดึงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นซึ่งแตกต่างกันมาผสมผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว เปรียบได้ดั่งผู้กำกับภาพยนตร์นั่นเอง 

Conductor ควบคุมวงดนตรีด้วยการใช้สัญญาณมือ และไม้ Baton (ปาตอง) ซึ่งจะอยู่ที่มือขวาเพื่อให้จังหวะ ส่วนมือซ้ายคอยควบคุมเรื่องอื่น เช่น ให้นักดนตรีเล่นเสียงดังขึ้น หรือ เบาลงหน้าที่หลักของ Conductor ไม่ได้มีแค่กำกับวงตอนออกแสดงต่อหน้าผู้ชมเท่านั้น แต่ยังมีการฝึกซ้อมให้แก่นักดนตรีอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้เป็นวาทยกรยังต้องเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจ หูดี รู้จักเครื่องดนตรีแต่ล่ะชิ้นเป็นอย่างดี สามารถแนะนำตลอดจนแก้ไขเทคนิคต่างๆ ให้แก่นักดนตรีได้ เพราะฉะนั้น Conductor ที่ดีจึงมักจะเป็นนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญมาก่อนด้วย จึงเข้าใจปัญหาของวง และรู้ความสามารถและขีดจำกัดของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด