5 สิ่งที่นักดนตรีควรมี

โพสเมื่อ : 2020-08-17 00:00:00


- ขยันฝึกซ้อม 

จะช่วยให้เล่นเครื่องดนตรีได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง การขยันฝึกซ้อมจะต้องทำให้เป็นนิสัย แม้จะเก่งแล้ว ก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ ไม่หยุดเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ทางดนตรีเพิ่มเติมอยู่เสมอ จากครู จากเพื่อนร่วมงาน จากตำหรับตำรา หรือจากการฟัง ฯลฯ เพราะดนตรีไม่มีที่สิ้นสุดและมีแนวดนตรีใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ การไม่ศึกษาจะทำให้กลายเป็นคนล้าหลัง และตามยุคสมัยของโลกไม่ทัน ใส่ใจในผลงาน ใส่ใจในการฟัง การอ่าน การเขียน อย่าปล่อยให้รายละเอียดที่ไพเราะน่าสนใจ หรือเทคนิคต่างๆ ผ่านไป โดยไม่ได้ผ่านการบรรจงให้ออกมาอย่างละเอียด

- ดูแลรักษาเครื่องดนตรี

ดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ใช้ หรือเล่นเป็นประจำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เสียงทุกเสียงต้องไม่เพี้ยน สภาพของเครื่องตนตรีต้องพร้อมใช้การได้ดีตลอดเวลา เคารพสิทธิของผู้อื่น อย่าหยิบหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

- เลิกอีโก้

อ่อนน้อมถ่อมตน อย่าเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ อย่าคิดว่าเราเองต้องเป็นฝ่ายถูกตลอด การคิดเช่นนั้นจะทำให้เราไม่ได้อะไรใหม่ๆ และกลายเป็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด ไม่มีใครอยากร่วมวงด้วย ดนตรีนั้น เป็นศิลปะอิสระที่ไร้ขอบเขต เช่นเดียวกับภาพเขียน ความไพเราะ ไม่ได้อยู่ที่การเล่นถูกต้องตามต้นกำเนิดเดิม แต่อยู่ที่ผู้เล่นสามารถสื่อถึงผู้ฟังได้ดีเพียงไรในท่วงทำนองเดียวกัน เสียงประสานหรือคอร์ด อาจเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับลีลาของเพลง และอารมณ์ที่ผู้เล่นต้องการให้เป็นไป การมีอีโก้สูง จะทำให้เรายึดติดอยู่กับความคิดของเราคนเดียว และไม่รับความเป็นอิสระทางความคิด อย่าดูถูกคนที่มีฝีมือด้อยกว่า แต่จงแนะนำสิ่งที่ถกต้อง ตามความสามารถที่จะรับได้ จงให้กำลังใจและส่งเสริมให้ผู้ที่ด้อยกว่ามีฝีมือดีขึ้น ความเจริญและความดีงามของสังคม อยู่ที่การมีคนที่มีคุณภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องกับดนตรี รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น อย่าสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นเป็นคนมองโลกในแง่ดี ให้อภัยคน อย่าโกรธง่าย อย่าใช้ยาเสพติด ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น ให้ทำในลักษณะแนะนำมากกว่าสอน

- ตรงต่อเวลา

ไม่ว่าเป็นการซ้อมหรือแสดงจริง นอกจากตรงต่อเวลา ยังต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย งานทุกงานควรเริ่มต้นและจบลงตามกำหนดการ

- อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น

ทั้งฝีมือและพฤติกรรม คนแต่ละคนแตกต่างกัน โดยธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกันได้ ความกระตือรือร้น ความทะเยอทะยาน ที่จะมีฝีมือและความรู้ที่มากขึ้น ควรขึ้นอยู่กับความท้าทายจากสิ่งที่เราเรียนรู้นี้ ไม่ใช่เพราะอยากเอาชนะ เราจะไม่วันชนะใคร ตราบเท่าที่เราอยากเอาชนะ