ประโยชน์ 10 ข้อของดนตรี ที่เหมาะกับพัฒนาของลูกคุณ

โพสเมื่อ : 2021-01-18 00:00:00

เสียงเพลงจะช่วยให้เด็กๆ ผ่อนคลาย โดยจะหลั่งสารที่สามารถกระตุ้นให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่

ในแต่ละเพลงจะประกอบด้วยบทประพันธ์ คำพูดที่เรียบเรียงอย่างไพเราะ เด็กๆ จะจดจำ และสามารถเลือกสรรภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดี

ดนตรีมีจังหวะที่หลากหลาย ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ขยับร่างกายให้เข้ากับจังหวะดนตรี พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

เสียงดนตรีจะช่วยทำให้จิตใจมีความอ่อนโยน สงบนิ่ง มีความมั่นคง

ดนตรีสามารถสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเด็กๆ ได้ฟังเพลง พร้อมคำประพันธ์ จะเกิดการจินตนาการเป็นภาพตามบทเพลง

ดนตรีทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการทางสังคม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่น เช่น การร้องเพลง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงร่วมกับเพื่อนๆ หรือในหมู่ญาติพี่น้อง

เสียงดนตรีจังหวะช้า จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และทำให้เด็กความรู้สึกสงบ สามารถลดอาการฉุนเฉียว ขี้โมโห ให้กลายเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย ในขณะที่เสียงดนตรีที่มีจังหวะเร็ว จะช่วยให้เด็กรู้สึกตื่นตัว สดชื่น แจ่มใส

เมื่อเด็กๆ ได้สัมผัสกับดนตรี จะทำให้สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถทางดนตรีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าเด็กไม่สนใจเรียนดนตรีเป็นอาชีพ แต่ความรัก ความซาบซึ้งในดนตรี ย่อมจะติดตัวเด็กไปตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างให้เกิดกับเด็กได้ง่ายกว่าในวัยผู้ใหญ่

เสียงดนตรี นอกจากจะช่วยทำให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังส่งผลกับกลไกการทำงานต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือด จึงมีการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ

ในเวลาเดียวกันก็สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่างๆได้อีกด้วย


Writer : Kimberrii