อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อมนุษย์

โพสเมื่อ : 2021-01-19 00:00:00

อิทธิพลของดนตรี

ดนตรีเป็นตัวบ่งบอกถึงวัฒนธรรมเเละสังคมในช่วงสมัยต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆ โดยเราอาจจะใช้ดนตรีเป็นตัวสื่อความรู้สึกที่เราอยากจะสื่อหรือเเลกเปลี่ยนมุมมองของกันเเละกันได้ด้วย


ดนตรีมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

อย่างที่กล่าวไปนั้นดนตรีสามารถใช้นำมาประกอบพิธีกรรมความเชื่อต่างๆของมนุษย์ได้ด้วย เช่น พิธีกรรม “คายกคณะ” หรือ “นักร้องหมู่” (อังกฤษ: choir หรือ chorus) เป็นพวกขับร้อง พบมากในโบสถ์เพื่อขับเพลงทางศาสนา แต่ต่อมาก็เริ่มมีความนิยมและนำมาใช้กันทั่วไป  เป็นต้น บ่งบอกให้เห็นว่าดนตรีมักจะรวมเอาทั้งเรื่องราวและวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยกัน

ดนตรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน

ดนตรีเข้ามามีบทบาทสำคัญในห้องเรียนมากขึ้นทำให้เด็กๆเริ่มหันมาสนใจดนตรีมากขึ้นเพราะเป็นวิชาที่มีการปฏิบัติจริงๆด้วย อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาด้านความจดจำรายละเอียดได้ดีมากขึ้น จากการจำตัวโน้ตหรือการท่องจำโน้ต

ดนตรีมีพลังด้านจิตวิญญาณ

ดนตรีมีต้นกำเนิดมาจากมนุษยชาติ และหนึ่งในการใช้ดนตรีที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด คือการใช้ดนตรีประกอบกับพิธีทางศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ ในบางประเทศ ดนตรีอาจถูกนำมาใช้เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงคราม หรือแม้แต่การประกอบพิธีฝังศพของบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก็มีหลักฐานว่าดนตรีถูกนำมาใช้ประกอบในพิธีกรรมเช่น การตีกลองสะบัดชัย 

ดนตรีสามารถสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ 

การฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ เนื้อเพลงที่แตกต่าง จังหวะทำนองที่ต่างกันออกไป มีผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังในขณะนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ


Writer : Kimberrii