กุญแจประจำหลัก (clef)

โพสเมื่อ : 2021-01-26 00:00:00

กุญแจประจำหลัก (clef)

กุญแจประจำหลักถือว่าเป็นเครื่องหมายทางดนตรีที่สำคัญที่ใช้ในการกำหนดหรือบ่งชี้ว่าโน้ตแต่ละตัวมีชื่อเรียกว่าอย่างไร โดยจะมี 3 กุญแจ แต่ที่เราจะเห็นกันบ่อย ๆ นั้นมีอยู่ 2 กุญแจหลัก นั่นก็คือ กุญแจซอล และกุญแจฟา


กุญแจซอล

เป็นกุญแจประจำหลักทั่วไปที่พบเห็นบ่อยที่สุดและเป็นเครื่องหมายประจำหลักที่ใช้กันมากสำหรับบันทึกระดับเสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่มีระดับกลางถึงสูง ภาษาอังกฤษเรียก “G Clef” หรือ “Treble Clef” ในการเขียนกุญแจซอล บันทึกโดยหัวกุญแจให้คาบเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น โน้ตทุกตัวที่คาบอยู่บนเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น จะมีเสียงเดียวกับกุญแจ คือ “ซอล”

กุญแจฟา

เป็นกุญแจประจำหลักที่ใช้สำหรับบันทึกเสียงของเครื่องดนตรีหรือหรือเสียงร้องที่มีระดับต่ำ ภาษาอังกฤษเรียก “F Clef” หรือ “Bass Clef” ในการเขียนกุญแจฟาจะเขียนโดยหัวกุญแจให้คาบเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น โน้ตทุกตัวที่คาบอยู่บนเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น จะมีเสียงเดียวกับกุญแจ คือ “ฟา”

กุญแจโด

เป็นกุญแจที่มักไม่ค่อยพบเห็นมากนัก สามารถขยับขึ้นลงบรรทัด 5 เส้นได้ หัวกุญแจโดจะมีลักษณะหัวลูกศรแหลม ๆ เขียนได้อยู่ 2 แบบ คือ ถ้าเขียนให้หัวคาบเส้นที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น เราจะเรียกว่ากุญแจโดอัลโต มักใช้กับเครื่องดนตรี Viola แต่ถ้าเขียนให้หัวของมันคาบเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น จะเรียกว่า กุญแจโดเทนเนอร์ มักใช้กับเครื่องดนตรีเสียงต่ำ พยายามเล่นโน้ตเสียงสูง ๆ เช่น ช่วงเสียงสูง ๆ ของ Cello, Bassoon และ Double Bass


Writer : Kimberrii