อ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วย ส่งผลดีจริงไหม?

โพสเมื่อ : 2021-01-27 00:00:00

อ่านหนังสือไปด้วยฟังเพลงไปด้วย ส่งผลดีจริงไหม?


ส่วนใหญ่เชื่อว่าการฟังเพลงระหว่างอ่านหนังสือช่วยสร้างความจดจ่อต่อการอ่านได้ดียิ่งขึ้น เสียงเพลงส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและประเภทของเพลง บางคนกล่าวว่า ถ้าเราอยู่ในภาวะเงียบเกินไปมักจะไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เราอ่าน แต่บางคนก็อาจจะไม่มีสมาธิในขณะที่กำลังอ่านหนังสือ

บุคคลทั่วไปมีแนวโน้มตอบสนองการแก้ปัญหาได้ดีเมื่ออยู่ในภาวะอารมณ์เชิงบวก บทเพลงจะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นในขณะที่เรียน ช่วยลดความกังวลในขณะที่ตอบคำถาม งานวิจัยชิ้นหนึ่งรายงานว่า เสียงเพลงช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนโดปามีน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสุข และความตื่นตัว นอกจากนี้ ในบทเพลงช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้น เมื่อร่างกายพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก็ย่อมส่งผลให้ฮอร์โมนเครียดลดลง และสมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บทเพลงประเภทเพลงบรรเลง อาจช่วยให้เราจดจ่อกับเนื้อหาในตำราได้มากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ หรือการเรียนที่ใช้เวลานาน ในบางกรณีพบว่า นักเรียนบางคนสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นเมื่อฟังเพลงที่ส่งผลต่ออารมณ์เชิงบวก ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นความทรงจำทางอ้อม

สรุปก็คือบทเพลงช่วยกระตุ้นอารมณ์เชิงบวก และช่วยให้สมองผ่อนคลาย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน และการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น