ดนตรียุคบาโรก (Baroque)

โพสเมื่อ : 2021-02-22 00:00:00

ดนตรียุคบาโรก (Baroque)


เริ่มเมื่อมีการกำเนิดอุปรากรนประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1600 และสิ้นสุดลงเมื่อ โยฮันน์ เซบาสเตียนบาค เสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1750 แต่ในบางครั้งก็นับว่าสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1730 เริ่มมีการเล่นดนตรีเพื่อการฟังมากขึ้นในหมู่ชนชั้นสูง นิยมการเล่นเครื่องดนตรีประเภทออร์แกนมากขึ้น แต่ก็ยังคงเน้นหนักไปางศาสนา นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น บาค วิวัลดี เป็นต้น

การบันทึกตัวโน้ต


การบันทึกตัวโน้ตได้รับการพัฒนาจนเป็นลักษณะการบันทึกโน้ตที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ การใช้บรรทัดห้าเส้น การใช้กุญแจโซ (G Clef) กุญแจฟา (F Clef) กุญแจอัลโต และกุญแจเทเนอร์ (C Clef) มีการใช้ตัวโน้ตและตัวหยุดแทนค่าความยาวโน้ต และตำแหน่งของตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นแทนระดับเสียง และยังมีตัวเลขบอกอัตราจังหวะ มีเส้นกั้นห้อง และสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อใช้บันทึกลักษณะของเสียงดนตรี