ห้องเรียนดนตรี BEC-TERO MUSIC COURSE

โครงการนำร่องนวัตกรรมห้องเรียนดนตรี แบบ Interactive ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ากับบทเรียนดนตรีและความสนุกสนาน พร้อมด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ต่อยอดให้นักเรียนได้เล่นดนตรีอย่างมีความสุข คณาจารย์ผู้สอนคอยชี้แนะและถ่ายทอดความรู้ สุนทรียภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักเรียน เคครื่องมือการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการฝึกซ้อมได้อย่างแม่นยำด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive)แสดงตัวโน้ตบรรทัด 5 เส้น และแสดงผลคะแนนในทุกแบบฝึกหัด

เริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานดนตรี

ลงมือปฏิบัติ Tourtraning, ฝึกเล่นเพลงเปียโน

เข้าใจทฤษฎีดนตรี นำไปต่อยอดสู่อาชีพในฝัน นักแต่งเพลง, ศิลปิน, Sound Engineer, OST

ถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวจริง